KOSGEB DESTEKLERİ

Kosgeb Destekleri nelerdir? KOBİ nedir? KOBİ (Küçük ve Orta Büyüklükte İşletme) 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 125 milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler şeklinde tanımlanmaktadır.

KOSGEB (YURT DIŞI PAZAR DESTEK PROGRAMI)

KOBİ’lerin (küçük ve orta ölçekli işletmeler) uluslar arası pazara açılması ve ihracat kapasitelerini arttırmak amacına yöneliktir.

 • Yurt dışı pazarlara açılmak.
 • Yurt dışı Pazar payını arttırmak.
 • Uluslar arası rekabetin aktörü olmak.
 • e-Ticaret’e başlamak mı istiyorsunuz? Bu destek tam size göre.

Konteyner Yükleme

Program Özellikleri

Proje süresi en az 8 (sekiz) ay. En çok 24 (yirmi dört) ay olmalı. Alacağınız desteğin üst limiti 300.000 TL. Alacağınız desteğin oranı %70 geri ödemesiz, %30 geri ödemeli.

Eğer KBS‘ ye (Kobi Bilgi Sistemi) kayıtlı iseniz; yararlanabilmeniz için;

 • İşletmenizin başvuru tarihi itibari ile son onaylı mali yılda Bilanço Esası’na göre defter tutmanız.

KOSGEB (AR-GE VE İNOVASYON DESTEĞİ)

Fikirleri Teknolojiye döndürmek için 750.000 TL Destek.

Araştırma – geliştirme ve inovasyon projeleri aracılığı ile Bilim ve Teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve hizmet üretmelerini sağlamaktır.

Robotik Kol

Program Özellikleri

 1. Bu kapsamda Makine – Techizat, Donanım, Ham Madde, Yazılım ve Hizmet Alımı başlığı altındaki giderlerinize;
 • Üst limiti 150.000 TL Geri ödemesiz
 • Üst limiti 300.000 TL Geri ödemeli destek sağlanır.
 1. Projede tam zamanlı çalışması şartı ile mevcut veya yeni istihdam edilecek personel için (yabancı uyruklu personelde istihdam edilebilir);
 • Üst limiti 150.000 TL Geri ödemesiz destek sağlanır.
 1. Porje Geliştirme Başlığı kapsamında üst limiti 100.000 TL geri ödemesiz destek: uyugulama esasları kapsamında tanımı yapılan kriterlere uymak koşulu ile;

Stratejik Ürün Destek Programı (KOSGEB Hibe Desteği)

5.000.000 TL Destek ve proje süresi 36 ay.

     1.Programın Amacı ve Kapsamı;

 • “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca yürütülen  “Teknoloji   Odaklı Sanayi Hamlesi” kapsamında, Türkiye’de Orta, Orta- Yüksek ve Yüksek teknoloji seviyeli sektörlerdeki katma değeri yüksek ürünlerin ve bu sektörün gelişimi için kritik öneme haiz ürünlerin üretimini artırmaya yönelik yatırım projelerini destek amaçlıdır.

2.Program kapsamında yatırım projeleriniz;

*Geri ödemesiz 1.500.000 TL,

*Geri Ödemeli   3.500.000 TL, olmak üzere Toplam da 5.000.000 TL desteklenir.

Teknolojik Ürün

3.Başvuru Şartları;

 • Türkiye’de yerleşik sermaye şirketi statüsündeki işletmelerden, ” Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi programı “çağrı planında yer alan ürünleri üretmek üzere Bakanlığa ön başvuruda bulunup, kesin başvuru yapmaya davet edilerek Portal üzerinden ” KOSGEB ” e yönlendirilen ve KBS’ de kayıtlı, aktif durumda ve ” KOBİ Bilgi Beyannamesi” güncel olan,
 • Program başvurusundan en az 1 (bir) yıl önce kurulmuş olan veya tüm ortaklarının tüzel kişi olması halinde, tüm ortakları program başvurusundan en az 1 (bir) yıl önce kurulmuş olan,
 • Proje paydaşı/paydaşları ile iş birliği yaparak başvuran, işletmeler başvuru yapabilir.
 • Destek Süresi; Yatırım proje süresi en az 8 (sekiz) ay, en fazla 36 (otuz altı) aydır.
 • Yerli malı belgesi kapsamında alınması halinde geri ödemesiz destek %60 (%45 geri Ödemesiz, %55 geri Ödemeli) Şeklinde gerçekleştirilir.
 • Personel Giderleri için; %60 destek oranı dikkate alınmaksızın, uygulama esaslarında belirtilen hesap yöntemine göre belirlenen tutarda geri ödemesiz destek sağlanır. Personel gideri desteği üst limiti, programın destek üst limitinin %30 unu geçemez (450.000 TL yi geçemez).
 • Yatırım projesi başlangıç tarihinden önceki son 4 ay içerisinde istihdam edilmemiş personel yeni istihdam olarak kabul edilir.
 • Yatırım projesi kapsamında destek talep edilen personelin; sayısına, niteliğine ve destek süresine kurul karar verir

İŞLETME GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI

370.000 TL sizin işletmenizin hangi desteğe ihtiyacı var?

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet güçlerinin, kurumsallaşma, markalaşma düzeylerinin ve ekonomideki paylarının artırılması, kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanmasıdır.

Program Özellikleri

Destek Max. Limiti 370.000 TL dir. Destek süresi 2 (iki) yıl, destek yüzdesi %60 dır.

KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI

Ulusal öncelikli alanlardaki projelerinize 1.000.000 TL destek

Ekonomideki payının ve etkinliğinin artmasını, rekabet gücünün artmasını, sağladığı katma değerinin yükselmesini istiyor isen destek bizden.

Program Özellikleri

 • Proje süren en fazla 8 (sekiz) Ay + 4 Ay
 • Proje süren en fazla 36 (otuz altı) Ay ise
 • Alacağın desteğin geri ödemesiz üst limiti 300.000 TL
 • Alacağın desteğin geri ödemesiz üst limiti 700.000 TL

Personel desteği belirli koşullar ve limitler dahilinde %100 geri ödemesiz,

Param kapsamında desteklenecek proje giderleri “Proje teklif çağrısı”nda belirlenecek olup, desteklenmesi uygun görülen gider grupları ile destek türleri, “proje teklif çağrısı”nda belirlenen üst limit, oran kurul tarafından belirlenir.

 • İşletmenizin, başvuru tarihi itibari ile “Yurt İçi Marka Tescil Belgesi” ne sahip olması.
 • İşletmenizin, proje bütçesi, son onaylı mali yıl net satışı hasılatını aşmaması.
 • İşletmenizin son onaylı mali yılda ihracat yapmış, (imalat sektöründe veya öncelikli Teknoloji Alanları Tablosunda faaliyet gösteriyor iseniz bu şart aranmaz)
 • Proje başvurusu en az 3 farklı gider grubunu kapsıyor ise bu destek programından yararlanabilirsiniz.

Teknolojik Ürün

Not: Proje başvurusunda “Açık Kaynak Kodlu Yazılım” kullanılacağı beyan edilmiş, projede kullanılmış ve kullanıldığı rapor ile tespit edilmiş işe;

 • Geri ödemesiz desteklere + %10 ilave
 • Geri ödemeli desteklere – %15 düşme yapılır.

İşletmeniz KOSGEB “Kobi ve Girişimcilik ödülleri” kapsamında kategori birincisi olmuş ise ;

 • Geri ödemesiz desteklere + %10 ilave
 • Geri ödemeli desteklere – %10 düşme yapılır.

Detaylı bilgi için lütfen iletişime geçiniz

Gökhan EROL
e: gerol@inovakademi.com
g: 05337611934
t: 02167097332
f: 08505223403

ANA SAYFA

İLETİŞİM