KOSGEB (Belgelendirme Desteği)

Bu destek kapsamında işletmelerin;

Türk Standartları Enstitüsü (TSE), Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) ve TÜRKAK tarafından akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan akredite oldukları konularda alacakları ürün, sistem, personel, laboratuvar akreditasyon belgeleri,

Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) ve HAK tarafından akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan,

TRTEST Test ve Değerlendirme A.Ş.’den alınacak belgelere ve

TÜRKAK tarafından herhangi bir konuda akredite edilmiş belgelendirme kuruluşlarından alacakları İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki belgelere (İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (OHSAS, TS ISO 18001, TS ISO 45001:2018 vb.) ilişkin giderlerine destek verilir.

İşletmelerin yurtdışından alacakları belgelerden sadece CE Uygunluk İşareti Belgesi için destek verilir. Yurtdışından alınacak CE Uygunluk İşareti Belgesi için TSE tarafından verilenlerine destek sağlanmaz, sadece TSE tarafından verilmeyen belgelere destek verilir.

ISO/IEC 15408, ISO/IEC 19790, ISO/IEC 24759, ISO/IEC 15504, TS 13298, ISO 9241151, ISO/IEC 25051, ISO/IEC 40500:2012, ISO/IEC 12207, ISO/IEC 15288 ve ISO/IEC 17025 kapsamlarındaki belgeler için destek üst limiti 10.000 (on bin) TL, bunların dışında kalan belgeler için ise destek üst limiti 2.500  TL’dir.

CE Uygunluk İşareti Belgesi için, Öncelikli Teknoloji Alanları Tablosunda belirtilen teknoloji düzeyi orta-yüksek teknoloji olan işletmeler için destek üst limiti 25.000 TL, yüksek teknoloji olan işletmeler için destek üst limiti 50.000 TL’dir.

Destek Türü

Hibe

Destek Max Limiti

50.000 TL

Destek Süresi

2 Yıl

Destek Yüzdesi

%60 – %80

Belgelendirme desteği kapsamında;

 1. TSE’den alınacak belgeler %80,
 2. TÜRKAK ve TÜRKAK tarafından akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan, HAK ve HAK tarafından akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan, TRTEST Test ve Değerlendirme A.Ş.’den, alınacak belgeler %70,
 3. Yurtdışından alınacak belgelerden, TSE tarafından verilenlerine destek sağlanmaz, TSE tarafından verilmeyen belgeler %60 oranında desteklenir

Destek programı süresince yurtdışından alınacak CE Uygunluk İşareti Belgesi için destek üst limiti 150.000 TL olup, diğer belgeler için desteğin üst limiti 50.000 TL’dir.

Detaylı bilgi için lütfen iletişime geçiniz.

  Gökhan EROL
  e: gerol@inovakademi.com
  g: 05337611934
  t: 02167097332
  f: 08505223403