INCOTERMS

Daha önceden, INCOTERMS 2020 Teslim Şekilleri’nin doğru kullanılmaması eğer vergi farkı yaratmıyorsa, gümrük idarelerince eleştiri konusu edilmemekte ve her hangi bir cezai durum uygulanmamakta idi. Son dönem gümrük denetimlerinde, INCOTERMS teslim şeklinin yanlış kullanılması nedeniyle gümrük cezaları (Gümrük Kanunu  241/1 Md Usulsüzlük Cezası) uygulanmaya başlandığı duyumları muhtelif farklı kanallardan peşi sıra gelmektedir.

INCOTERMS 2020 Uluslararası Teslim Şekilleri

INCOTERMS 2020 Uluslararası Teslim Şekilleri

INCOTERMS 2020 Uluslararası Teslim Şekilleri

Birkaç gün önce Gümrük idaresi tarafından bir şirkete gönderilen resmi yazının bir bölümünü alıntılarsak şöyle denilmektedir: “Uluslararası ticarette kullanılacak olan teslim şekillerini iki grup altında kategorize etmiş olup, tüm taşıma modlarında kullanılabilen teslim şekillerini EXW, FCA, CPT, CIP, DAP, DPU ve DDP; sadece deniz ve iç su yolu taşımalarında kullanılabilen teslim şekillerini ise, FAS, FOB, CFR ve CIF olarak belirtildiği, söz konusu beyannamelerde sadece deniz ve iç su yolu taşımalarında kullanılması gereken FOB, CFR ve CIF teslim şekillerinin kullanılarak ithalat işlemlerinin tekemmül ettirildiğinin tespit edildiği belirtilmiştir.

Bu çerçevede, Gümrük Yönetmeliği’nin 82 no.lu ekinin 7. sırasında yer alan “Ceza gerektiren başkaca bir durum bulunmaması kaydıyla, gümrük beyannamesinin Ek 14’e uygun olarak doldurulmaması” hükmü uyarınca, her bir beyanname için 4458 sayılı Gümrük Kanun’un 241/1 maddesi uyarınca usulsüzlük cezası tatbik edilmiştir.”

Her Teslim Şekli Her Ticaret İçin Uygun Olmayabilir

Gümrük idaresinin yazısında da belirtildiği gibi, ICC (International Chamber of Commerce) – Milletlerarası Ticaret Odası tarafından belirlenen INCOTERMS 2020 Teslim Şekillerine göre deniz ve içsu taşımacılığında kullanılan teslim şekilleri FAS, FOB, CFR, CIF olup, bunların deniz taşımacılığına konu olmayan ticari işlemlerde kullanılması uygun değildir. Bugüne kadar birçok kez gördüğümüz FOB Ankara, CIF Gaziantep, CFR Manisa gibi işlemler teamüle uygun olmayıp, gümrük ve diğer kurumlar tarafından herhangi bir vergi kaybı olmadığı için görmezden gelinmiştir. Alıcılar ve satıcılar arasında anlaşmazlık olmayıp, hukuki bir süreç de söz konusu olmadığı için de yıllardır bu yanlış kullanım alışkanlığı devam etmiştir.

ICC (International Chamber of Commerce) – Milletlerarası Ticaret Odası

ICC (International Chamber of Commerce) – Milletlerarası Ticaret Odası, dünya çapında 140 ülkenin şirketlerinin temsil edildiği uluslararası örgüttür. Milletlerarası Ticaret Odası dünyanın en büyük ve en çok temsil eden iş örgütüdür. Örgütün merkezi Paris’te yer almaktadır. ICC‘nin temel faaliyet alanlarından birinin de tüm dünyada kabul gören ve ticarette ülkeler arasındaki farklı uygulamaları kaldırmayı amaçlayan iş kurallarını oluşturmaktır. Uluslararası ticaretin ve yatırımın  gelişmesini amaç edinmiş bu grup günümüzde de elektronik ticaretin kurallarını da hazırlamaktadırlar. ICC’nin pek çok hizmetinin yanı sıra bir de Uluslararası Tahkim Kurulu bulunmaktadır ki bu kurul dünyanın en önemli tahkim (hakemlik) kuruludur. ICC uluslararası ticarette sıklıkla kullanılan INCOTERMS Teslim Şekilleri ve Akreditif gibi uygulamaların kurallarını da belirlemektedir.

INCOTERMS neleri belirler?

 • Tarafların (alıcı ve satıcı) yükümlülüklerini
 • Tarafların (alıcı ve satıcı) üstlendikleri riskleri
 • Tarafların (alıcı ve satıcı) üstlendikleri maliyetleri

Teslim Şekillerinin Açıklık Getirdiği Konular

 • Satılan mal, alıcıya nerede (satıcının işyeri, çıkış limanı, varış limanı, alıcının işyeri vs) teslim edilecek?
 • Taşıma giderleri (navlun) kime ait olacak?
 • Yükleme ve boşaltma işlemleri ve masrafları kime ait olacak?
 • Satıcı ülkesinde ve alıcı ülkesinde gümrükleme işlemlerini kim yapacak ?
 • Taşıma sırasında oluşabilecek (muhtemel) zararları kim üstlenecek?
 • Sigorta yaptırılma zorunluluğu var mı ve varsa giderleri kime ait olacak?
 • Yukarıdaki işlem ve masraflarla ilgili tarafların görev ve sorumlukları nelerdir?

Dış Ticarette Teslim Şekilleri INCOTERMS 2020

 • EXW (Ex-Works)
 • FCA (Free Carrier)
 • FAS (Free Alongside ship)
 • FOB (Free On Board)
 • CFR (Cost and Freight)
 • CPT (Carriage Paid to)
 • CIF (Cost Insurance and Freight)
 • CIP (Carriage and Insurance Paid to)
 • DAP (Delivered at Place)
 • DPU (Delivered at Place Unloaded)
 • DDP (Delivered Duty Paid)

Blog takipçilerimize INCOTERMS 2020 Uluslararası Teslim Şekilleri ile ilgili tavsiyeler

Nihayetinde Blog takipçilerimize INCOTERMS 2020 Uluslararası Teslim Şekilleri ile ilgili şu tavsiyede bulunabiliriz;
a) Dış ticaret işlemlerinde doğru teslim şekli kullanımını hem hukuki açıdan önemlidir. Bir ihtilaf halinde haklarınızı koruyabilmek adına ICC (International Chamber of Commerce) – Milletlerarası Ticaret Odası belirlediği hangi INCOTERMS kurallarına tabi olduğunuzu sözleşmelerinizde açıkça belirtmelisiniz. Şu anda INCOTERMS 2020 yayımlanan en son broşürdür.

b) Teslim şeklinizin, gümrük idaresi tarafından da doğru belirlenmiş olması istenmektedir. Aksi halde cezai işlemler söz konusu olabilecektir.

c) INCOTERMS 2020 Uluslararası Teslim Şekilleri ile ilgili eğitimlere katılabilirsiniz. Düzenlemiş olduğumuz INCOTERMS eğitimlerine göz atmak için lütfen tıklayınız

d) ICC (International Chamber of Commerce) – Milletlerarası Ticaret Odası yayınlamış olduğu şemayı incelemek için lütfen tıklayınız

Detaylı bilgi için lütfen iletişime geçiniz

Gökhan EROL
e: gerol@inovakademi.com
t: 02167097332
f: 08505223403