dış ticaret eğitimi

Temel Dış Ticaret, Hedef Pazar Analizi ve Ticari İstihbarat Sertifika Programı

EĞİTİM İÇERİĞİ

A- TEMEL DIŞ TİCARET
1. Uluslararası Ticaret Vizyonu
– Dünya ve Türkiye Ekonomisine, Siyasetine Genel Bakış
– Uluslararası Pazarlar
– Dünya’da Uluslar arası Ticareti Düzenleyen Kuruluşlar
– Türkiye’de İhracatı Destekleyen Kurumlar (Ekonomi Bakanlığı, Ticari Ataşelikler, İhracatçı Birlikleri, Ticaret ve Sanayi Odaları, TÜİK vs )
2. Kurum Olarak İhracata Hazır mıyız?
– Kurum Kültürü Olarak
– Ürün Olarak
– Üretim Kapasitesi ve Teknik Olarak
– Finansal Olarak
3. Uluslararası Ticaretin Genel Kuralları
– Sözleşmeler
– Teslim Şekilleri
– Ödeme Şekilleri
4. İhracatta İş ve Evrak Akış Süreçlerinin Analizi
– Teslim Şekli Açısından İş Akışı
– Ödeme Şekli Açısından İş Akışı
– Nakliye Tipine Göre İş Akışı
5. İhracatta Kullanılan Evraklar ve Atölye Çalışması
– İhracatçının Hazırladığı Evraklar
– Diğerleri
– Study-Case
6. Mevzuat Yönünden İhracat
– Gümrük Kanunu
– Gümrük Yönetmeliği
– İhracat Yönetmeliği
– Serbest Bölge Kanunu
– Diğer Mevzuatlar
7. İhracatta İlişki Yönetimi
– Alıcı ile İlişkiler
– Bankalar ile İlişkiler
– Nakliye Firması İlişkileri
– Gümrükleme Firması İlişkileri
8. İhracatta Ambalaj, Etiketleme
– İhracat Ürünlerinde Etiketlemenin Önemi
– Çeki Listesi, Paket/Koli Listesi ve Hazırlama Esasları
– Ürün- Ambalaj İlişkisi ve Gümrük Mevzuatı Açısından Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
– Elleçleme Kavramı ve Gümrük Mevzuatına Göre Elleçleme Kabul Edilen İşlemler
9. İhracatta Taşımacılık, Lojistik
– Nakliye Türleri
– Nakliye Türünün Seçimindeki Kriterler (Ürün Çeşidi, Terminler, Navlun vb.)
– Nakliye Araçlarının Ölçüleri ve İstifleme Kavramı
– Ağırlık / Hacim Dengesi ve Maliyete Etkileri, Konsolidasyon ve Navlun İlişkisi
10. İhracatta Riskler ve Korunma Yolları
– Ödeme ile İlgili Riskler
– Akreditif ve Rezerv ile ilgili riskler
– Vesaik Mukabili Ödeme ile ilgili riskler
– Mal Mukabili ile ilgili riskler
– Teslim ile İlgili Riskler
– Finansman ile İlgili Riskler
– Nakliye ile İlgili Riskler
– Ürün ile İlgili Riskler

B- HEDEF PAZAR ANALİZİ VE TİCARİ İSTİHBARAT
1. Hedef Pazar Analizinin Önemi
2. İhracatta Dikkate Alınması Gereken Megatrendler
3. Hedef Pazar Analizi Yöntemleri
4. Pazar Seçimi İçin Bilgi Toplama Kaynakları
5. Toplanan Bilgilerle Firma İhracat Stratejisi,
6. Segmentasyon ve Konumlandırma İçin Kararlar Alma
7. Ticari İstihbaratla Potansiyel Müşteri Adresi Bulma, Önemli B2B Web Siteleri
8. İhracat Pazarlamasında Kullanılabilecek Devlet Yardımları
– 97/5 Sayılı Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ
– 2000/1 İstihdam Yardımı Hakkında Tebliğ
– 2009/5 Sayılı Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ
– 2010/6 Sayılı Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ
– 2006/4 Sayılı Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ
– 2011/1 Sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ
– 2010/8 Sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ
– 2008/2 Sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ
– 2012/3 Sayılı Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları Hakkında Tebliğ
– Özel Statülü Şirketler
– 2012/4 Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ
9. KOSGEB İşbirliği Güçbirliği Destek Programı
10. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kümelenme Destek Programı

EĞİTİMİN HEDEFİ
Katılımcılara uluslararası ticaret işlemlerinin tanıtılarak, dış ticaretin operasyonel boyutunun detaylandırılması ve uluslararası ticarette sıklıkla karşılaşılan temel bilgilerin aktarılması eğitimin başlıca amacıdır. Ayrıca, ihracat potansiyeli yüksek, doğru hedef pazar tespitiyle, firmalarımızın yön arayışında onlara yardımcı olmak ve dış ticaret profesyonellerinin uluslararası vizyona sahip olmalarının sağlanması hedeflenmektedir.

KİMLER KATILMALI?
-Uluslararası ticaret yapan firmaların satış temsilcileri, orta ve üst düzey yöneticileri.
-Uluslararası ticaret yapan firmaların operasyon departmanı çalışanları.
-Dış ticarete ilgi duyanlar, çalıştığı şirkette pozisyon değiştirmeyi düşünen çalışanları.
-Asıl işi dış ticaret olmayan muhasebe, satın alma ve finans gibi bölümlerin çalışanları.
-Uluslararası ticarete yeni başlayanlar.
-Dış ticaret sektöründe kariyer yapmayı hedefleyen öğrencilere yöneliktir.

EĞİTİM SONUNDA
Eğitim sonunda katılımcıların, teslim şekilleri, ödeme çeşitleri, uluslararası ticarette kullanılan temel belgeler ve iş akışları gibi konularda bilgi sahibi olmaları ve ithalatçı/ihracatçı gözüyle sorumluluklar konusunda bilinçlendirilmeleri sağlanacaktır. Bununla birlikte hedef pazar analizi ve ticari istihbarat konusunda katılımcıların araştırma yapabilir seviyeye gelmeleri amaçlanmaktadır.

SERTİFİKA
Eğitime en az %80 oranında devam eden katılımcılara eğitim sonunda İKİTELLİ OSB ve İNOVAKADEMİ onaylı sertifika verilecektir.

HÜSEYİN TEKGÜÇ
Adana İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nden 1979 yılında mezun olan Hüseyin TEKGÜÇ, Uluslararası Taşımacılık sektöründe başladığı iş hayatına, Unipac Ambalaj’da Güney Anadolu Bölge Müdürü, Filiz Gıda A.Ş. Dış Ticaret Müdürü, Akpa Tekstil A.Ş. İhracat Uygulama Müdürü, Ekinciler Dış Ticaret A.Ş. Finansman ve Kambiyo Müdürü, Kastamonu Entegre Ağaç San. A.ş. Dış Ticaret’ten sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Coşkun Orman Ürünleri San. A.Ş.’de Dış Ticaret Danışmanı, Orma A.Ş. de Satış Müdürü, Silopi Çimento A.Ş. de İşletme Müdürü olarak devam etmiştir. 2001’den bu yana Dış Ticaret konusundaki bilgi ve deneyimlerini eğitmen ve danışman olarak paylaşan TEKGÜÇ’ün, aynı konuda kitap yazma çalışması bulunmaktadır.

Zeynep İYİLER
Ankara Üniversitesi SBF Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü 1991’de, yüksek lisansı 1996’da bitirdi. 1996 yılında İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi’nde göreve başladı. Birleşmiş Milletler Teşkilatı’na bağlı Uluslararası Ticaret Merkezi ve İGEME işbirliği ile Türkiye’deki KOBİ’lere yönelik “Küresel Rekabet Gücü Programı/İşletme Yönetim Sistemi / Trade Tutor Team Building Programme” da 2001’de Master Eğitici/Danışman sertifikası aldı. 2003’de BM-ITC’nin “Winning with the Web (WWW)” projesinde Ulusal Danışman olarak çalıştı. İş Yönetim Sistemi, Strateji Oluşturma, İhracat Yönetimi, İhracat Pazarlarıyla İletişim, Uluslararası Pazarlama, E-Pazarlama, E-Ticaret konularında yayınları ve makaleleri vardır. İGEME ve Ekonomi Bakanlığı tarafından çeşitli illerde düzenlenen eğitimlerde ve İhracatçı Birlikleri, Sanayi ve Ticaret Odaları, üniversiteler ve sektörel derneklerin etkinliklerinde eğitim verdi. Elektronik ticaret ve pazar araştırmaları üzerine yayınlanmış muhtelif eser ve makaleleri bulunmaktadır. 2014 yılından itibaren tam zamanlı olarak Okan Üniversitesi’nde görev almaktadır.

EĞİTİM BİLGİLERİ
• Eğitim Yeri: İkitelli Keresteciler Sitesi Yönetim Binası
• Eğitim Başlangıç Tarihi: 22 Şubat 2014 (Toplam 4 haftasonu)
• Eğitim Süresi:10:00-17:00 (Toplam 52 Saat)
• Eğitim ücretine, çay-kahve ve coffee break çeşitli ikramlar ile eğitim materyalleri dahildir.

EĞİTİM ÜCRETİ (KDV Hariç)
1400 TL 950 TL

İNDİRİM SEÇENEKLERİ
• 2 kişi yapılan kayıtlarda, kişi başı ekstra %5 indirim
• 3 kişi ve üzeri yapılan kayıtlarda, kişi başı ekstra %10 indirim
• 31.01.2014 gününe kadar yapılan kayıtlarda ilave %5 indirim uygulanacaktır.

DETAYLI BİLGİ
e-mail: ikitelli@inovakademi.com
Telefon: 212 2720401
Faks: 212 2720420