İHRACAT DESTEKLERİ

Ticaret Bakanlığı özellikle ihracata yönelik olan faaliyetleri desteklemektedir. Böylece şirketlerimiz yurt dışına açılma sürecinde ihracat desteklerinden faydalanarak daha kolay planlama ve hazırlık yapabilmektedir. Hazırlık süreci sonrasında şirketlerimiz pazarlama ve markalaşma konusunda Bakanlığın yine ihracat desteklerinden faydalanarak ihracat kapasitelerini artırmaları mümkündür.

İhracata yönelik devlet destekleri Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. Bu destekler vasıtasıyla yurtdışına açılma süreçlerinde firmalarımıza kolaylık sağlanması hedeflenmektedir.

İhracat Destekleri Bakanlık tarafından; ihracata hazırlık, pazarlama ve markalaşma olarak üç olgunluk seviyesinde dizayn edilmiştir.

Firmalar ihracat destekleri başvurusundan sonuçlandırmaya kadar tüm süreçleri dijital ortamda, Destek Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden yürütmektedir.

İhracat Destekleri Nelerdir?

Yurt dışında yeni müşteriler ararken gerçekleştirdiğiniz pazar araştırmaları yurt dışı pazar araştırma desteği kapsamına girmektedir. İş gezisinin en az 2, en çok 10 günlük süreleri kapsaması gerekmektedir. Seyahatlerde ulaşım, konaklama ve araç giderleri %70 oranında desteklenmektedir.

Yılda toplam 10 seyahat destek kapsamında olup, seyahat başına 5.000 dolara kadar destek alınabilmektedir.

Türkiye’de tescilli markalarınız yurt dışı tescilleri destek kapsamındadır. 4 yıl boyunca yurt dışı marka tescil desteği ile %50 oranında ve yıllık 50.000 dolara kadar destek almak mümkündür. (Hedef ülkeler ve 4, 5 ve 6. bölgelerde yerleşik şirketler destekten ayrı ayrı ilave %10 oranında ilave puan ile yararlanmaktadır) Yurt dışı marke tescil desteğinden yararlanmak için yurt dışında tescil için müracaat etmiş olmak yeterli olup, sonuçlanmış olması şartı aranmamaktadır.

Yurt dışındaki fuarlara katılmak istiyor ama bunun için büyük harcamalar yapmak istemiyorsanız yurt dışı fuar katılımı desteği sizin için çok uygun! Yurt dışında gerçekleştirilen fuarlara katılım destek kapsamında yer almaktadır. Yurt dışı fuar katılımı desteği için her sene fuarlar ve desteklenecek olan m2 ücreti Bakanlıkça belirlenmektedir.

Yurt dışında reklam yapıp marka bilinirliğinizi artırırken yurt dışı reklam desteği size fayda sağlayacaktır. Türkiye’de üretilmiş olan ürünlerin yurt dışına yönelik hazırlanan reklamlarını belirli oranlarda iade almak mümkündür.

4 yıl boyunca sosyal medya, basılı ve görsel mecralarda yapılacak olan reklam giderleri %60 oranında ve toplam 250.000 dolara kadar destek kapsamındadır. (Hedef ülkeler ve 4, 5 ve 6. bölgelerde yerleşik şirketler destekten ayrı ayrı ilave %10 oranında ilave puan ile yararlanmaktadır.)

Yurtdışında yerleşik hale gelmek isteyen şirketler için yurt dışı kira desteği mevcuttur. Destek kapsamında mağaza, ofis, depo showroom ve reyon kiraları desteklenmektedir.

Her bir ülke başına 4 yıl boyunca yurt dışı kira desteğinden faydalanabilmektedir. En fazla 25 birim için verilen destekten üretici şirketler %50 oranında yararlanırken, ticaret yapan şirketler %40 oranında yurt dışı kira desteğinden yararlanmaktadır.

Belirli bir sektör veya bölge ile ilgili detaylı bilgi edinebilmek için alınacak hazır raporlar veya şirketinize özel düzenletilecek raporlar yurt dışı rapor desteği kapsamındadır. Yıllık %60’ı 200.000 dolara kadar olan rapor alımları desteklenmektedir.

İhracat Destekleri

Konteyner Yükleme

Ülkeden ülkeye kalite ve zorunlu standartlar farklılık gösterebilmektedir. Bu belgeler kalite, can ve mal güvenliği ile test ve analiz giderlerini kapsamaktadır. Belgelendirme desteği ile %50 oranında ve yıllık 250.000 dolara kadar belgelendirmeler Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenmektedir.

Türkiye’de tasarım kültürünün oluşturulması ve geliştirilmesi amacıyla, tasarımcı şirketleri, tasarım ofisleri ve iş birliği kuruluşlarının gerçekleştireceği tanıtım, reklam, pazarlama, istihdam, patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları danışmanlık harcamaları ile yurt dışında açacakları birimlere ilişkin giderler desteklenmektedir.

Buna ek olarak, firmaların gerçekleştireceği “Tasarım ve Ürün Geliştirme Projelerine” yönelik olarak ise istihdam edilen tasarımcı, modelist ve mühendislerin brüt maaşları, alet, teçhizat, malzeme ve yazılım giderleri ve seyahat ve web sitesi üyeliğine ilişkin giderleri desteklenmektedir.

Türkiye’de tasarım kültürünün oluşturulması ve geliştirilmesi amacıyla, tasarımcı şirketleri, tasarım ofisleri ve iş birliği kuruluşlarının gerçekleştireceği tanıtım, reklam, pazarlama, istihdam, patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları danışmanlık harcamaları ile yurt dışında açacakları birimlere ilişkin giderler desteklenmektedir.

Buna ek olarak, firmaların gerçekleştireceği “Tasarım ve Ürün Geliştirme Projelerine” yönelik olarak ise istihdam edilen tasarımcı, modelist ve mühendislerin brüt maaşları, alet, teçhizat, malzeme ve yazılım giderleri ve seyahat ve web sitesi üyeliğine ilişkin giderleri desteklenmektedir.

Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda, iş birliği kuruluşlarınca şirketlere yönelik olarak, ülkemizde yerleşik aynı sektörde ve/veya alt sektörlerinde faaliyette bulunan şirketlerin yurt dışında yerleşik şirketler, kurum ve kuruluşlar ile görüşmelerini, ilgili tesisleri yerinde görmelerini ve meslek kuruluşlarını ziyaret etmelerini sağlamak amacıyla destek verilmektedir.

Sektörel alım heyetleri desteği ile yurt dışından ilgili sektörlerde faaliyet gösteren alıcı firmaların ülkeye organizasyon kapsamında getirilerek ihracatçılarımızın müşteri portföyünün genişletilmesi ve ilgili firmalarla ikili iş görüşmeleri yaparak, ihracatlarının artması, yeni pazarlar bulmaları ve ülkemizin ekonomik ve ticari açıdan tanıtımı sağlanmaktadır.

23 Eylül 2010 tarihinde kısaca UR-GE diye anılan “Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” yürürlüğe girmiştir. Tebliğ, iş birliği kuruluşu olarak anılan kurumların üyesi olan şirketlerimizin uluslararası pazarlarda rekabet gücünü arttırmayı hedeflemektedir.

Bu kapsamda, eğitim/danışmanlık, yurt dışı pazarlama ve alım heyeti gibi faaliyetler desteklenmektedir.

Dahilde İşleme İzin Belgesi” kullanarak yurt içinden ve yurt dışından Gümrük Vergisi, KDV ve KKDF ödemeden ham maddelerini temin edebilirsiniz.

İhracat Destekleri

İhracat Personelleri

2022 Yıllarında Destek Kapsamına Alınan Yurt Dışı Fuarlar;

 • 2022 Yılında Destek Kapsamına Alınan Milli Katılım Organizasyonları listesi için tıklayınız. (YENİ)
 • 2022 Yılında Bireysel Katılımın Desteklendiği Yurtdışı Sektörel Fuarlar listesi için tıklayınız. (YENİ)

2022-2023 Hedef Ülkeler Listesi;

 • 2022-2023 Yıllarında 20 Puan İlave Destek Sağlanacak Hedef Ülkeler Listesi için tıklayınız. (YENİ)

İhracat Destekleri hakkında detaylı bilgi için lütfen iletişime geçiniz.

  Gökhan EROL
  e: gerol@inovakademi.com
  g: 05337611934
  t: 02167097332
  f: 08505223403