E-Dış Ticaret (Dijital Pazarlama)

 • Elektronik İş Dünyası Nedir? Dünyada Globalizm, “Yeni Ekonomi” ve Teknolojik Gelişmelerle Beraber Yeni Bir Kavram Olarak Ortaya Çıkan E-Dış Ticaret
 • Elektronik Ticaretin Gelişimi ve İş Dünyasına Etkileri, Yeni Müşteri Profili, Fiyatın Önemi, Maliyeti Azaltan Faktör Olarak E-Dış Ticaret
 • Elektronik Ticarette Altyapı Güvenliği ve Elektronik İmza
 • İnternet Pazar Yerleri
  • B2C
  • B2B
  • E-Müzayede, Müşteriden Müşteriye Satış Modelleri
  • Devletten Müşteriye ve İşletmeye E-Ticaret
 • E-Dış Ticaret Yöntem ve İlkeleri
  • E-Dış Ticaret İş Planının Hazırlanması
  • Web Sitesinin Hazırlanması
  • Pazar Araştırması ve Pazar Analizi
  • Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
 • Elektronik Ticaretin Avantajları
 • Elektronik Ticaretin Dezavantajları
 • Türkiye’de Elektronik Ticarete Dair Durum
  • Ekonomi Bakanlığı (İGEME)
  • E-Gümrük
  • Ekonomi Bakanlığı Dahilde İşleme Rejimi Projesi
 • Sorular ve Web’i Daha Etkin Kullanıma Dair Beyin Fırtınası
 • Workshop