Dış Ticaret Yönetimi

 • Dış Ticaretin Değişen Yüzü
 • Dış Ticarette Temel Esaslar ve Sözleşme Analizi
 • Uluslararası Ticarette Teslim Şekilleri, INCOTERMS 2000 ve 2010 Kıyaslamaları
  • Teslim Şekilleri ( İthalatçı ve İhracatçı Sorumlulukları Açısından Analizi)
  • Taşımacılık ve Sigorta Uygulamaları (Sorumluluk) Açısından Analizi
  • Teslim Şekillerinin İhracat – İthalat Maliyetleri Açısından Analiz
  • Teslim Şekilleri ile İlgili Sorunlar ve Pratik Çözüm Yolları
 • Uluslararası Ödeme Şekilleri ve Risk Analizi ( Sözleşme, Teslim Şekli, Ödeme Şekli Kombinasyonunda Taraflarca Masraf ve Risklerin Değerlendirilmesi )
  • Vesaik Mukabili Ödeme
  • Mal Mukabili Ödeme
  • Peşin Ödeme
  • Teminat Mektupları, Uluslararası Garantiler, Kontur Garantiler
  • Akreditif
   • Akreditifli Bir İşlemde Sürecin İhracat, İthalat ve Bankalar Açısından İncelenmesi
   • Akreditif Şekilleri
   • Akreditif Metni Analizi ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
   • Rezervler
 • Uluslararası Ticarette Kullanılan Belgeler ve Analizleri
  (Proforma Fatura, Çeki Listeleri, Ticari Faturalar, Gümrük Faturası , Diğer Faturalar (Navlun, Konsolosluk Faturası. vb.)
 • Sevk Belgelerinin Uygulamalı Tanıtımı
 • Dolaşım Belgeleri ve Malın Menşei Kavramı
 • Türkiye’de Dış Ticareti Düzenleyen Mevzuat
  • İhracat Mevzuatı ve İhracat İşlemlerinin Esasları
  • İthalat Mevzuatı ve İthalat İşlemlerinin Esasları
  • Kambiyo Mevzuatı ve Banka İşlemleri
  • İhracat – İthalat İş Akışları ve Uygulamalar
  • Gümrük Mevzuatı, Gümrükleme İşlemleri 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Yönetmelik

DIŞ TİCARET EĞİTİMLERİ

ANA SAYFA

İLETİŞİM