,

İMZA'NIN GÜCÜ

 Türk Dil Kurumu imzayı, "bir kimsenin herhangi bir belgeyi yazdığını veya onayladığını belirtmek için her zaman aynı biçimde kullandığı işaret" şeklinde tanımlamıştır.Herhangi bir ihtilaf halinde el yazısı ve…