,

AB, 51 gıda ürününde risk saptadı

  Avrupa Birliği (AB), bu yılın 16. ve 30'un haftaları arasında, Türkiye'den ithal edilen gıda ve gıda ile temas eden ambalajlar konusunda 51 risk bildiriminde bulundu. 25 bildirim kapsamındaki ürünler iade edilirken, 18 bildirim…
>Avrupa Birliği (AB), Gümrük Mevzuatı’nda 2009 yılında kabul ettiği bir değişiklikle AB’ye ithal edilecek ürünlerle ilgili güvenlik bilgilerinin AB sınırına varılmadan, giriş özet beyanında (Entry Summary Declaration-ENS)…
,

2011 yılında 414 fuar düzenlenecek

  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 2011 yılı fuar takvimini yayımladı. Türkiye genelinde, 2011 yılında 414 fuar organize edilecek. TOBB tarafından önümüzdeki yıl 100’ü uluslararası olmak üzere 414 fuarın yapılmasına…
,

Tarım ürünlerine ithalatta tarife kontenjanı

  Mısır, Hırvatistan, Makedonya, Sırbistan, Karadağ, Suriye, Tunus, Fas, AB, Gürcistan, Arnavutluk menşeli tarım ürünlerine tarife kontenjanı uygulaması geçerli olacak. Tebliğlere göre, tarife kontenjanı tahsisat talebinde…
,

Dış Ticaret'le İlgili İpuçları - 4

KKDF (Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu) 1988 yılında hayatımıza giren KKDF, peşin olmayan her tür ithalatta söz konusudur. Türkiye'de bankacılık yapma yetkisine sahip herhangi bir  banka şubesine yatırılabilmektedir. Fatura…
,

İMZA'NIN GÜCÜ

  Türk Dil Kurumu imzayı, "bir kimsenin herhangi bir belgeyi yazdığını veya onayladığını belirtmek için her zaman aynı biçimde kullandığı işaret" şeklinde tanımlamıştır. Herhangi bir ihtilaf halinde el yazısı ve…
,

Yenilenen KOSGEB destekleri...

  KOBİLER İÇİN YENİ DÖNEM, KOSGEB'DEN YENİ DESTEKLER... KOSGEB yeni dönemde işletmelere, girişimcilere, KOBİlere yönelik projeleri olan meslek kuruluşlarına ve işletici kuruluşlara, geri ödemeli ve geri ödemesiz olmak…
,

Çok büyük pazar: İran...

İran, 66.500.000 kişilik nüfusu, 12.500 USD'lik Gayrisafi Milli Hasılası, Türkiye'ye komşu müslüman bir ülke olması ile dikkat çeken bir pazar konumundadır. Son dönemde siyasi, politik ve ekonomik gelişmeler yaşanmaktadır.…
,

ALO 136 Kaçakçılık Hattı

Bir senede ALO 136 kaçakçılık hattına 167.000 çağrı geldi. Gümrük Muhafaza Genel Müdürü Neşet Akkoç, yaptığı açıklamada, vatandaşın da katkı sağlaması amacıyla ALO 136 hattının geçen sene Ağustos ayında faaliyete…