BÜLTEN İÇERİK YÖNETİMİ

Bülten, bir kuruluşun çalışmalarını ya da bilimsel araştırmaların özetini yayımlamak üzere çıkarılan süreli yayın olarak tanımlanmaktadır. Eski yıllarda duyuru/haber panolarına zaman zaman asılan bildirilerin e-bülten’in atası olduğunu söyleyebiliriz. Zaman içinde bültenler önce basılı ve ardında da dijital ortama taşınmıştır. Daha çok tanıtım amaçlı kullanılan bültenlerin sektörel olarak kullanımı da yaygın olarak görülmektedir. Özellikle dernek ve birlik gibi STK’ların e-mail veya web aracılığıyla üyeleri ile iletişim kurup bilgilendirmelerine olanak sağlaması ve üyelerin ihtiyaç duyduğu bilgiye kolay erişimi nedeniyle tercih edilmektedir.

Bülten içerik yönetimi kapsamında ilgili STK (dernek, vakıf, birlik vs.) özelinde çalışmalar yapmaktayız. Sektöre özel derlediğimiz güncel verileri belirli periyotlarla kurum yetkilileri ile paylaşmaktayız.

Bülten İçerik Yönetimi

Bülten içerik yönetimi ile elde edilecek faydalar:

 • Çoklu kaynaklardan toplanan verilerin tek bir bültenle sunulması ve kısa sürede gündemi takip edebilme kolaylığı
 • Dünyadaki gelişmeleri hızlı takip edebilme
 • Yenilenen güncel ve ilgi çekici içerik
 • İlgili STK kültürünün ve bakışının transferi
 • Sektörel eğilim ve alışkanlıklarının kolay takibi
 • Pazarın geleceği ile ilgili fikir sahibi olma
 • Finansal öngörü sağlanması
 • Gelecek dönem takvimi ile okuyana bilgi verilmesi
 • Üyelerle ilgili STK’nın ilişkilerinin sıcak tutulması
 • Üyelere sektörle ilgili güncel bilgiler verilmesi
 • Üyelerden geri bildirim alınması
 • Dağınık sektörlere hitap eden STK’lar için algının belirli noktada odaklanması
 • STK ile ilgili bilgilendirme yapma olanağı vermesi
 • Potansiyel yeni üye şirketlerle temas etme olanağı sağlaması

Bülten İçerik Yönetimi Örneklerimiz:

Detaylı bilgi için lütfen iletişime geçiniz.

  Gökhan EROL
  e: gerol@inovakademi.com
  g: 05337611934
  t: 02167097332
  f: 08505223403