Belgelendirme Desteği

Bu madde kapsamında yararlanıcıların, çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesi ve ön tanı merkezi, ofis açılışı ve işletilmesini teminen gerçekleştirdiği; kalite, hijyen, çevre belgeleri, ilgili ruhsat ve izinler ile bir ülke pazarına girişte zorunlu olarak aranan veya pazara girişte avantaj sağlayan belge/sertifikalara ilişkin eğitim, danışmanlık dahil her türlü belgelendirme giderleri, %50 oranında ve belge başına en fazla 50.000 ABD Doları‘na kadar desteklenir.

Program Özellikleri

Destek Türü

Hibe

Destek Max Limiti

50.000 $ / Belge

Destek Yüzdesi

%50

Desteklenen Belge ve Sertifikalar Listesinde yer verilen belge/sertifikalara ek olarak ön tanı merkezi ya da ofis açılışına ve/veya işletilmesine yönelik olarak temin edilmesi gereken belgelere ilişkin aşağıda harcamaları desteklenir:

 1. Müracaat ve doküman inceleme giderleri
 2. Belgelendirme tetkik giderleri
 3. Belge kullanım ücretleri
 4. Zorunlu kayıt ücretleri
 5. Danışmanlık giderleri
 6. Eğitim giderleri
 7. Gözetim giderleri
 8. Yenileme giderleri
 9. Test/analiz giderleri

Bu madde kapsamındaki danışmanlık/eğitim giderleri ile test/analiz giderleri her bir belge için toplam en fazla 5.000 ABD Doları tutarında desteklenir.

Detaylı bilgi için lütfen iletişime geçiniz.

  Gökhan EROL
  e: gerol@inovakademi.com
  g: 05337611934
  t: 02167097332
  f: 08505223403