Akreditif açmak için alıcı, yani ithalatçı firma satın alacağı mallar için kendi bankasına başvurarak, satıcı lehine akreditif açmak durumundadır. Akreditifi açan banka satıcıya, akreditif şartlarına uyduğu takdirde mal bedelini ödeyeceğini garanti eder. Böylelikle akreditif açmak için ilk adım atılmış olur.

Akreditifte (en az) dört taraf bulunmaktadır. Bunlar; alıcı, alıcı bankası, satıcı ve satıcı bankası şeklinde özetlemek mümkündür. Tarafların daha da çoğalması mümkündür. Örneğin, iki bankanın daha önce iş ilişkisi olmadığı durumlarda araya 3. bir banka (Muhabir Banka) daha girecektir. Akreditife taraf olan dört tarafın da mutabık olmasıyla akreditif artık işlemeye başlayacaktır.

Akreditif eğitimi detayı için lütfen tıklayınız

Detaylı bilgi için lütfen iletişime geçiniz…

Gökhan EROL
e: gerol@inovakademi.com
g: 05337611934
t: 02129396301
f: 02129247002

Image of business partners handshaking over business objects on workplace