Uluslararası Teslim Şekilleri, Riskleri ve Maliyet Analizleri

(INCOTERMS 2010)

 • ICC-Uluslararası Ticaret Odası INCOTERMS 2010 Bülteninin Tanıtılması
 • INCOTERMS 2000 ve 2010 Arasındaki Farklar
 • Yeni Teslim Şekilleri ve Getirdiği Sorumluluklar
 • Eski Teslim Şekilleri İle Devam Eden İşlemler ve Yükümlülükleri
 • Teslim Şekillerinin Maliyet ve Risk Bakımından Detaylı Analizleri
 • Sık Yapılan Hatalar ve Analizi
 • Nakliye Tipleri Bakımından Teslim Şekilleri ve Karşılaştırılması
 • Teslim Şekillerine Göre Riskler ve Sigorta Çeşitleri
 • Teslim Şekilleri Bakımından Fiyatlama Çalışması
 • Lokal Masraflar ve Örnek Uygulama
 • Dökümantasyonel Hatalar ve Çözüm Yolları
 • Teslim Şekilleri ile İlgili Sorunlar ve Pratik Çözüm Yolları
 • Doğru Nakliyeci Seçim Kriterleri ve Parsiyel Taşımacılık