Cari Açığa Dur Deme Zamanı


Hedef: Yerli Girdiler ile Üretilecek % 100 Türk Ürünü
Destek Tutarı: Cari Açığa Sebep Olan İthal Girdilerin Türkiye’de yerli ve milli imkanlarla üreteceklere 5 milyon TL’ye kadar destek verilmektedir.
Destek Oranları: yüzde 70’inin geri ödemesiz, yüzde 30’unun geri ödemeli

İthal Ara Malların Üretimine %100 Destek


-Makine teçhizatın yerli üretim olması önemli olup, yatırımın gerçekleşmesi için alınacak makine-teçhizat ve yazılım giderleri yerli malı belgesi kapsamında alınması durumunda geri ödemesiz destek oranına % 15 ilave edilecektir.
-İşletmeler desteklenmesi ön görülen tutarın %25’ine kadar erken ödeme alması söz konusudur.
-Destek kapsamında istenen teminat mektubu giderleri de %100 oranında desteklenecektir.
-Proje süresi en çok 36 aydır.

Verilen destekler şunlardır:
-Makine-teçhizat
-Yazılım giderleri
-Personel gideri
-Bilgi transferi, test-analiz, kalibrasyon ve referans
-Numune desteği
-Hizmet alımı

Yerli ve milli teknoloji şirketlerimiz motive edilerek, diğer taraftan stratejik ve öncelikli teknoloji alanlarında dışa bağımlılığımızı azaltılması bu desteğin asıl amacıdır.

Kimler Bu Desteği Alabilir, Kimler Avantajlı?


Otomotiv, savunma, havacılık, enerji, telekomünikasyon ve medikal gibi katma değeri yüksek ve kilit sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ’lerin desteklenmesi planlanmaktadır.

Uluslararası rekabet gücü kazanmış büyük ölçekli işletmelerle, iş birliği yapacak KOBİ’ler artı puan alacak.

Sıkça Sorulan Sorular


Hedef sektörler nelerdir?
Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı, Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı, – Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı, Elektrikli teçhizat imalatı, Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı, Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı, Diğer ulaşım araçlarının imalatı (30.99 hariç) , Tıbbi ve dişçilik ile ilgili araç ve gereçlerin imalatı , Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (savunma sanayi ile işbirliği yapılması halinde)

Stratejik ürün desteğini firmalar kaç sefer başvurabilirler?
Stratejik Ürün Desteği’nden şirketler sadece bir defaya mahsus yararlanabilmektedir.

Başvurular için belli bir tarih var mıdır?
Başvurular 1 Ocak- 31 Mart 2018 tarihleri arasında alınacaktır.

Başvurular ne zaman değerlendirilecektir?
KOSGEB Başkanlığı tarafından 16 Mayıs- 30 Haziran 2018 tarihleri arasında değerlendirmeler gerçekleştirilecektir.

Detaylı bilgi için lütfen iletişime geçiniz…

Haluk DOĞAN
e: hdogan@inovakademi.com
g: 05324543918
t: 02129396301
f: 02129396201